آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۶,۶۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۶۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۴۹,۲۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۲,۳۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۰۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۶,۶۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۶۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۲ آذر ۱۴۰۲