آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۷,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۶,۰۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۷,۰۴۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۸,۴۷۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۷,۱۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۶,۵۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۰۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۹,۸۴۵,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۸ مهر ۱۴۰۲