آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۰۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۷۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۸,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۵,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۶,۸۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۵,۹۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۸۴۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۰۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۰۸,۸۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۷۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org