آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۹,۹۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۶۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۷,۳۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۵,۳۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۱,۰۹۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۹,۹۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۹,۱۹۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۶۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org