آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۵۳,۵۴۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۳۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۷,۸۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۹,۷۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۳,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۶,۶۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۹,۱۶۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۵۳,۵۴۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۵۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۹,۱۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۳۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲