آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۴۴,۳۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۲۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۳,۷۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۳,۷۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۷,۲۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۸,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۲۴۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۸۱۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۴۴,۳۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۴۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۲۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲