آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۴,۷۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۶,۳۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۱۸۰,۰۰۰ افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org