آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۹,۸۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۳,۲۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۵,۱۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۶,۱۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۲۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۹,۸۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۱۰۰,۰۰۰ کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۷,۹۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org