آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۹,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۶,۹۴۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۲,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۴,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۵,۹۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۹,۹۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۹۷۰,۰۰۰ کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۶,۹۴۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org