آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۱۳۹,۵۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۱۳۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۸۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۱۷,۳۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۱۹,۱۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۱۹,۶۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۱۴,۸۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۷۷۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۱۳۹,۵۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت سکه در بازار امروز ۱۴۰,۴۲۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۱۳۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju