آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۱۶۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۱۵۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۱۷,۵۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۸,۵۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۷۳۰,۰۰۰ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۱۶۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت سکه امروز ۱۶۵,۰۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۵,۰۲۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۱۵۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju