آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۹,۸۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۳,۶۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۹,۷۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۵,۳۴۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴,۰۳۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۷,۱۱۰,۰۰۰ افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org