آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۱۴۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۱۳۴,۴۸۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۳۰,۳۲۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۵,۶۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۱۷,۲۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۱۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۱، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۱۴۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت سکه در بازار امروز ۱۴۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۰۴۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۱۳۴,۴۸۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju