آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۷۵,۹۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۴۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۰,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۲۴۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۶ تیر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۹۶۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۷۵,۹۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۷۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۰۰۰,۰۰۰ افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۴۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org