آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۷۶,۵۲۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۴۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۵۴۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۷۶,۵۲۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۷۶,۵۹۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۹۸۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۴۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org