آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۴۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۹,۹۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۵,۸۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴,۰۳۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴,۱۱۰,۰۰۰ کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۴۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org