آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۷۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۳,۹۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۷,۰۴۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۷,۰۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۳,۳۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۷۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۷۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶,۸۴۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org