آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۱۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۷۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۵,۸۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۹,۸۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۴,۴۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۱۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۱۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۷۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org