آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۴,۸۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۴,۸۸۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۹,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۹,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۳,۰۹۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۹,۵۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۴,۸۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۱۳۰,۰۰۰ کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۴,۸۸۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org