آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۰۸,۹۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۷۶,۹۲۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۷,۷۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۰۸,۹۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۰۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴,۹۱۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۷۶,۹۲۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org