آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۰,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۳,۰۹۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۵,۴۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۸,۴۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۷,۷۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۳۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۴۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۰,۰۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۱,۴۳۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۳,۰۹۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org