آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۸,۴۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۰,۴۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۷,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۵,۵۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org