آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۰۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۷۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۷۰,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۹,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۹,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۰۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۰۵,۸۸۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۷۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org