آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۷۸,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۰,۷۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۱,۶۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۰,۳۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۷۸,۸۴۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۷۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org