آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۱,۸۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۷,۹۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۸,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۸,۱۲۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۶,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۱,۸۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org