آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۰,۸۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۹,۳۳۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۱,۴۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۷,۱۲۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۳,۷۴۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۰,۸۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org