این تحرکات عمدتاً از طریق فروش صرافی و معاملات خارج از بورس اتفاق افتاد.

LTH ها در طول بازارهای صعودی و فازهای ادغام به سرمایه گذاری معروف هستند و بار دیگر تاثیر خود را در بازار نشان می دهند. فروش اخیر، اگرچه شدت کمتری نسبت به نمونه های قبلی دارد، اما بر تأثیر قابل توجه LTH ها و نهنگ ها بر نقدینگی و نوسانات قیمت تأکید می کند.

بیت کوین تحت فشار نهنگ ها

به‌طور قابل‌توجه، معیارهای روی زنجیره نشان می‌دهند که LTH ها سهم اصلی در فروش اخیر بوده‌اند که بر جریان خروجی ETF سایه انداخته است. این فعالیت با بازگشایی تجارت آربیتراژ پایه که در گزارش هفته قبل Bitfinex Alpha برجسته شده بود، مطابقت دارد.

معیار “تغییر موقعیت خالص نگهدارنده” که تغییرات ماهانه موقعیت LTH ها را ردیابی می کند، فعالیت منفی را ثبت کرده است که نشان دهنده روند فروش در بین این گروه است.

بیت کوین تحت فشار نهنگ ها بیتفینیکس

علاوه بر این، 10 ورودی اصلی به مبادلات به عنوان نسبتی از کل ورودی ها افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش فعالیت نهنگ ها است. این روند معمولاً قبل از کاهش قیمت است، اگرچه در سه ماه گذشته شاهد بوده ایم که قیمت بیت کوین نسبتاً ثابت مانده است، احتمالاً به دلیل تقاضای قوی ETF. با این وجود، فروش مداوم ظاهراً افزایش قیمت بالقوه بیت کوین را محدود می کند.

شاخص Premium Coinbase (NASDAQ:COIN)، یکی دیگر از شاخص‌های رفتار نهنگ‌ها، نشان‌دهنده فشار فروش قوی سرمایه‌گذاران آمریکایی در Coinbase Pro است که با اختلاف درصد منفی ثابت در مقایسه با سایر صرافی‌های اصلی نشان می‌دهد.

علاوه بر این، یک رابطه معکوس بین قیمت بیت کوین و ذخایر ماینر مشاهده شده است، با کاهش قابل توجه ذخایر ماینر که مصادف با اوج قیمت بیت کوین در مارس 2024 است، که نشان می دهد ماینرها برای سرمایه گذاری بر روی قیمت های بالا و آماده شدن برای رویداد نصف شدن، می فروختند.

از آنجایی که ذخایر معدنچیان به پایین ترین حد چهار سال اخیر نزدیک می شوند، نشان می دهد که فشار فروش از سوی این گروه ممکن است به نقطه بحرانی نزدیک شود و به طور بالقوه بر پویایی بازار آینده تأثیر بگذارد.

منبع : INVESTING

لینک خبر : بیت کوین تحت فشار نهنگ ها، هلدرهای بلندمدت و ماینرها