فعالیت شبکه دوج کوین از قیمت آن سریعتر رشد می‌کند که نشان‌دهنده یک فرصت اساسی برای خرید است. معامله‌گران با قراردادهای باز Dogecoin بین 3 ژوئن و ساعات اولیه 4 ژوئن باید با چیزهای زیادی مقابله ‌کنند زیرا کل نقدینگی‌ها بیش از 5 میلیون دلار بود.

در این میان، موقعیت‌های خرید 5.38 میلیون دلار بودند در حالی که نقدینگی‌های کوتاه مدت کمتر از 60000 دلار بودند و در این مورد، Shortها روی کاهش قیمت شرط‌‌بندی می‌کنند، از طرفی، Longها با استفاده از اهرم، افزایش قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

نمودار1 افزایش لیکویید دوج کوین

زمانی که یک صرافی موقعیت یک معامله‌گر را به اجبار می‌بندد، لیکویید اتفاق می‌افتد و این به دلیل نوسانات زیاد در بازار و نامتعادل بودن حاشیه است، همچنین استفاده بسیار زیاد از اهرم زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در جهت مخالف عمل کند.

لیکویید دوج کوین بدلیل اقدام قیمت memecoin بود. هم اکنون، دوج کوین 0.10 دلار تغییر کرد که در 24 ساعت گذشته 7.28 درصد کاهش را نشان می‌دهد، ولی این کاهش با اتفاقات بازار وسیع هماهنگ بود.

اگر سطح نقدینگی بالایی در یک قسمت وجود داشته باشد، ممکن است قیمت به سمت آن نقطه حرکت کند. بنابراین، نقشه داغ لیکویید می‌تواند حرکت جهت را در حین شناسایی مناطق حمایت و مقاومت اندازه‌گیری کند.

نمودار 2 افزایش لیکویید دوج کوین

 با استفاده از داده‌های Hyblock، مشاهده کردیم که ظرفیت نقدینگی تا حدود 0.12 دلار وجود دارد. بنابراین، اگر فشار خرید افزایش یابد، قیمت DOGE ممکن است در آن جهت حرکت کند.

با پیش‌بینی قیمت دوج کوین فرصتی برای خرید ظاهر شده است ،با این حال، اگر فشار فروش همچنان بر بازار حاکم باشد، این پیش‌بینی می‌تواند رد شود، با وجود کاهش قیمت، واگرایی قیمت DAA نشان داد که زمان شروع ذخیره DOGE فرا رسیده است.

در بیشتر موارد، DAA در یک نسبت بسیار مثبت است، که هم اکنون ( DAA ) 58.32 درصد بود که این رقم نشان می‌دهد مشارکت در شبکه Dogecoin سریعتر از قیمت آن رشد می‌کند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، DOGE یک فرصت خوب برای خرید ارائه می‌دهد.

نمودار 3 افزایش لیکویید دوج کوین

در آینده، قیمت دوج کوین ممکن است در منطقه 0.10 دلار تثبیت شود. با این حال، این احتمال وجود دارد که فعالان بازار در هفته‌های آینده شروع به ذخیره آن کنند. اگر این اتفاق بیفتد، DOGE ممکن است حرکت آهسته‌ای را آغاز کند و همانطور که قبلاً گفته شد آن را به 0.12 دلار برساند.

منبع خبر: ambcrypto

لینک مطلب: افزایش لیکوییدهای دوج کوین