آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۴,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۷,۸۲۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۳,۴۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۶,۵۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۵,۱۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۲۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۸۳۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۴,۸۴۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۸۱۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۷,۸۲۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ‍۱۰ آبان ۱۴۰۲