آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۴,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۶,۲۶۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۴,۲۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۵,۶۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۶,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۰۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳,۱۶۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۱۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۴,۸۴۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۳ آبان ۱۴۰۲