آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۵۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۸۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۷,۴۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۱۷۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۳۰ آبان ۱۴۰۲