آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۴,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۶۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۴,۱۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۵,۱۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۵,۳۱۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۳۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۸۳۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۴,۸۴۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۶۱,۸۹۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۴ آبان ۱۴۰۲