آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۸,۸۸۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۶,۱۷۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۳۰,۱۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۸,۸۸۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۷ آبان ۱۴۰۲