آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۰,۲۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۱۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۶۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۱۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۹ آبان ۱۴۰۲