آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۹,۴۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۴,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۰,۵۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۹,۴۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۰,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۵ آبان ۱۴۰۲