آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۶,۱۱۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۵,۹۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۱,۶۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۵,۷۸۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۶۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۶۲۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۰,۴۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۸۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۶,۱۱۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۰ آبان ۱۴۰۲