آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۳,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۹,۷۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۳۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۴۱۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱۱۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۷ آبان ۱۴۰۲