آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۴۸,۹۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۴,۱۴۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۷۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۸۷۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۶,۱۴۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۷۸۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۱ آذر ۱۴۰۲