آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۶,۹۷۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۶۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۰,۹۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۵,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۳,۵۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳۶۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۶,۹۷۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۶۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۳ آذر ۱۴۰۲