آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۰,۵۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۷,۹۷۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۴۸,۱۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۵,۸۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۶۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۰,۵۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۱,۶۴۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۱۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۷,۹۷۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۸ آذر ۱۴۰۲