آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۲,۱۴۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۵۵۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۴۸,۶۷۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۵,۸۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۲,۱۴۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۹ آذر ۱۴۰۲