آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۸۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۰,۶۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۱۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۲,۶۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۱,۷۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۷۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۲۸۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۸۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۷۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱ آذر ۱۴۰۲