آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۲۹۰,۵۳۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۵۸,۰۳۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۴,۲۴۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۷,۹۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴۶۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۲۹۰,۵۳۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۲۹۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۹۱۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۵۸,۰۳۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۱ آذر ۱۴۰۲