آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۱۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۹,۰۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۸,۸۱۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴,۰۹۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۱۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۱۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱ بهمن ۱۴۰۲