آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۲۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۹,۴۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۶,۵۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۵,۳۸۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۴۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۸۸۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۲۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۲۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲