آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۰۰,۰۴۹۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۶۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۶۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۴,۹۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۳۹,۱۱۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۶,۵۳۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۷۷۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۰۱۹,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۰۰,۴۹۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۰۰,۶۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۶۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۳ دی ۱۴۰۲