آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۰۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۶۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۵۸,۸۱۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۳۳۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۱۷ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۰۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۰۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۱۷ دی ۱۴۰۲