آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۱۶,۱۵۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۸۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۱,۲۹۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۲۹,۲۲۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۴۵,۴۷۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۷,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۵,۷۲۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۱۶,۱۵۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۱۶,۱۵۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۸۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۰ دی ۱۴۰۲