آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۲۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۸۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۱۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۸,۱۶۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۵۲,۴۷۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۷۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر به ۳۲۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۴۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال کاهش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۸۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۴ دی ۱۴۰۲