آخرین نرخ سکه امروز:

۱. قیمت سکه امامی: ۳۱۵,۹۶۰,۰۰۰ ریال

۲. قیمت سکه بهار آزادی: ۲۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال

۳. قیمت نیم سکه: ۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال

۴. قیمت ربع سکه: ۱۰۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال

۵. قیمت سکه گرمی: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آخرین نرخ حباب سکه امروز:

۱. حباب سکه امامی: ۶۲,۱۲۰,۰۰۰ ریال

۲. حباب سکه بهار آزادی: ۳۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال

۳. حباب نیم سکه: ۵۳,۵۴۰,۰۰۰ ریال

۴. حباب ربع سکه: ۴۶,۴۹۰,۰۰۰ ریال

۵. حباب سکه گرمی: ۲۹,۷۶۰,۰۰۰ ریال

گزارشات بازار سکه امروز

در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۲، قیمت سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر به ۳۱۵,۹۶۰,۰۰۰ ریال رسیده است. همچنین بالاترین قیمت روز ۳۱۷,۰۱۰,۰۰۰ ریال بوده است. علاوه بر آن قیمت هر سکه بهار آزادی نسبت به روز گذشته ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافته است و در حال حاضر قیمت آن ۲۸۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

منبع: tgju.org

منبع مطلب: قیمت سکه ۲۶ دی ۱۴۰۲